Knihy, ktoré som preložil:

Po kliknutí na obrázok získate informácie o vybranej knihe.

Pripravované knihy:

"Preklad si jednoducho užívam. Akoby som otvárala ústa a počúvala cudzí hlas."
–Iris Murdochová (1919 – 1999)

Som prekladateľ telom aj dušou a mojím poslaním je prevádzať cudzojazyčný originál do slovenského jazyka a kultúry slovenčinou na čo možno najlepšej úrovni. Túžim čitateľovi obohocovať slovnú zásobu, poučiť ho a keď sa dá, aj pobaviť. Dobrý preklad ovplyvňuje čitateľa tým, že ho neučí jazykovému lajdáctvu, zlým slovným väzbám, gramatickým a štylistickým chybám vo vlastnom písanom aj ústnom prejave. Literatúru mám rád už odmalička a cítim sa dobre vo svojom materinskom jazyku. Je pre mňa radosť prekladať knihy do ľubozvučnej slovenčiny a jazykovo sa vžiť do postáv, aby každá z nich hovorila vlastným hlasom, a charakterizovať ich podľa toho, ako mi to prikazuje autor. K rastúcemu počtu preložených kníh mi pomáha literárne a lingvistické vzdelanie, trpezlivosť, pracovitosť a neutíchajúci záujem o knihy a preklad. Kvalita odvedenej práce a dodržiavanie termínov sú moje hlavné prirority.
Aj pri práci si nájdem čas na čítanie kníh a k mojim najobľúbenejším knihám patria Duna (Frank Herbert, 1965), Nekonečný príbeh (Michael Ende, 1979) a Krstný otec (Mario Puzo, 1969). Zo súčasnej tvorby som si obľúbil ságu Meno vetra od Patricka Rothfussa v dokonalom slovenskom preklade Michala Jedináka, ktorý je mojím prekladateľským vzorom.

Spomienky na stretnutia so spisovateľmi: M. G. Leonardová, Robert Fulghum, Sarah Raynerová a Helena Dugganová.